De website www.notin.fr is de website van

de onderneming NOTIN CAMPING-CARS.

Zetel: 100 rue Petit 75 019 PARIS

RCS PARIS 498 148 808

AANDELENVERMOGEN: 679 000€

Hoofdvestiging : LE HALL DU CAMPING CAR ZA LES PLACES CIVENS 42 110 FEURS

Postadres:
NOTIN BP 80027 42110 FEURS

De directeur van deze uitgave is de heer Guerric BRUAND.

De gegevens en foto’s die u op de website kunt vinden zijn niet contractueel bindend en de koper heeft zelf de verplichting er voor te zorgen dat belangrijke onderdelen op de orderbon worden vermeldt.

De website werd gebouwd door Webqam 15, Rue de la Presse 42000 Saint Etienne – France –www.webqam.fr Tel: 33 (0)4 77 931 863

1. Industriële en intellectuele eigendomsrechten

De gehele website valt onder de Franse en internationale wetgeving op het gebied van auteursrecht en industrieel en intellectueel eigendomsrecht. Alle rechten tot reproductie zijn voorbehouden, met inbegrip van te downloaden documenten en iconografische en fotografische afbeeldingen. Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze website, op welke wijze dan ook, is behoudens uitdrukkelijke toestemming van NOTIN strikt verboden.

2. Persoonllijke gegevens

De door ons verzamelde persoonlijke gegevens helpen ons u beter te leren kennen en worden in geen geval met derden gedeeld. Conform de wet « Informatique et Libertés » (Informatietechnologie en vrijheden), beschikt u over recht op toegang tot, wijziging, rectificatie en schappen van de u betreffende gegevens. Om van dit recht gebruik te maken volstaat het ons een e-mail te sturen contact@notin.fr

3.Vertrouwelijkheid e-mail verkeer

Wat betreft e-mail verkeer, dient u zich ervan bewust te zijn dat:

– geheimhouding van via het Internet verstuurde correspondentie niet gegarandeerd kan worden,

– ontvangen e-mails op onze server worden bewaard, in elk geval lang genoeg om de administratie voldoende tijd te geven te antwoorden of uw verzoek in behandeling te nemen